Traumazorg

In de regio

Traumazorg is de medische zorg voor patiënten die gewond zijn geraakt door een oorzaak van buitenaf. Dat kan bijvoorbeeld komen door een geweldsincident of een ongeval. Bij ongevallen kan gedacht worden aan verkeersongevallen, een val in huis of op het werk, maar ook ongevallen waarbij chemische- of biologische stoffen en straling betrokken zijn passen binnen deze definitie.

Traumapatiënten hebben doorgaans één of meerdere verwondingen. Indien een patiënt ernstig gewond is met meerdere letsels, dan wordt er gesproken over een ‘multitraumapatiënt’.

oefenen met pop 1567 nazw
oefenen met pop 1588 nazw

Traumazorgketen

Traumazorg wordt verleend in een keten van zorgverlening. Afhankelijk van de ernst van het letsel zijn verschillende zorgverleners (ketenpartners) betrokken bij de opvang en behandeling van traumapatiënten.

Deze ketenpartners dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en optimalisatie van de zorg voor traumapatiënten, vanaf de eerste hulp op de plaats van het ongeval tot aan het revalidatieproces. Het NAZW faciliteert en ondersteunt de ketenpartners bij de activiteiten die in dit kader plaatsvinden.

Traumacentrum

In Nederland zijn er tien aangewezen traumacentra. Traumacentrum West (TCW) is er hier een van en betreft het klinisch samenwerkingsverband tussen het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waarbij het LUMC het aangewezen coördinerende traumacentrum is binnen de regio.

De twee ziekenhuizen zijn samen met de andere ziekenhuizen in de regio verantwoordelijk voor het 24×7 leveren van hoog kwalitatieve zorg voor enkel- en meervoudige gewonde traumapatiënten.

Bijzondere taken

Een ziekenhuis met erkenning als traumacentrum, heeft naast het verlenen van hoog-complexe traumazorg, een aantal bijzondere taken die bij wet zijn vastgelegd, waaronder een faciliterende en coördinerende rol in het regionale traumazorgnetwerk. Deze coördinerende en faciliterende taken zijn ondergebracht bij het NAZW.

De drie bijzondere taken zijn als volgt:

  1. Het opzetten, onderhouden en coördineren van een traumazorgnetwerk. De ketenpartners dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de onderlinge afstemming en de optimalisatie van zorg voor traumapatiënten, vanaf de eerste opvang op de plaats van het ongeval tot en met het revalidatieproces. Het NAZW faciliteert en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan deze afstemming en optimalisatie van traumazorg.
  2. Fungeren als een kenniscentrum. Dit omvat onder andere de landelijke traumaregistratie, wetenschappelijk onderzoek dat binnen onze regio wordt geïnitieerd en het aanbieden van onderwijs aan verschillende zorgprofessionals binnen onze regio.
  3. Met het GHOR-bureau in de regio’s van Hollands Midden en Haaglanden afstemming zoeken over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
spoedeisende hulp lumc 0604 nazw
Scroll naar boven