Patiëntenspreiding

spoedeisende hulp lumc 0518 nazw

Het RCPS

Elke ROAZ-regio wordt geacht een Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntspreiding (RCPS) te kunnen activeren indien dit noodzakelijk wordt geacht. Het RCPS wordt actief indien deze hiervoor opdracht krijgt vanuit het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) of vanuit het Bestuurlijk ROAZ indien de zorgcontinuïteit zodanig onder druk staat dat reguliere overplaatsingen niet meer haalbaar zijn en regionale coördinatie nodig is.

Het kan ook voorkomen dat patiënten worden overgeplaatst naar buiten de regio of dat de regio patiënten ontvangt vanuit overbelaste regio’s. Daarnaast worden op kleine schaal patiënten vanuit conflictgebieden buiten onze landsgrenzen naar onze regio gebracht. Dit alles gebeurt in opdracht van het Bestuurlijk ROAZ en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het RCPS werkt nauw samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Het RCPS

Het RCPS West heeft als doel efficiënte patiëntoverplaatsingen te organiseren binnen de regio in tijden van zeer ernstige disbalans van de zorgcontinuïteit. Om de zorgdruk zo goed mogelijk te kunnen spreiden over het land is het noodzakelijk dat, indien nodig, patiënten binnen en buiten de regio worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dit gebeurt landelijk zo veel mogelijk op basis van het fair-share principe.

patientensp
Scroll naar boven