Jaarverslagen en rapportages

ambulance 3546 nazw

Jaarverslagen

Jaarlijks brengt het NAZW een jaarverslag uit waarin kennis kan worden genomen van de activiteiten die het netwerk heeft uitgevoerd ten behoeve van de toegewezen (wettelijke) taken ten aanzien van de acute zorg, traumazorg en OTO-activiteiten.

Jaarrapportages traumaregistratie

In deze rapportages bieden wij een gedetailleerd inzicht in de traumazorg in regio West, gebaseerd op gegevens van acuut opgenomen traumapatiënten.

spoedeisende eerste hulp 0187 nazw
Scroll naar boven