Risicomanagement, crisisbeheersing & OTO

Opleiden, trainen en oefenen

Voor zorginstellingen is het van belang om goed te kunnen functioneren tijdens rampen en crisissituaties. Daarom ondersteunt, stimuleert en faciliteert het NAZW ketenpartners in de acute zorg bij de voorbereiding op opgeschaalde situaties door middel van beleid- en planvorming. Daarnaast kunnen zij zich door middel van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) goed voorbereiden op deze bijzondere omstandigheden, met als doel het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing en adequate voorbereiding op noodsituaties in de regio.

Cure en care ketenpartners werken in regio West gezamenlijk aan de voorbereiding op calamiteiten, rampen en crises. Door het opdoen en uitwisselen van kennis en expertise zijn zorginstellingen  beter in staat om hun taken uit te voeren tijdens grootschalige incidenten, wanneer een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist is om verantwoorde hulp te bieden en de schadelijke gevolgen van het incident  zoveel mogelijk te beperken.

cri oto2
spoedeisende hulp lumc 0644 nazw

Wettelijke taken

Elke zorginstelling, zorgaanbieder en zorgdienst is, op basis van de AMvB van de Wkkgz, wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op rampen en crises. Het bieden van verantwoorde zorg in opgeschaalde situatie gaat uit van het principe dat iedereen zoveel mogelijk dezelfde werkzaamheden uitvoert als in de reguliere zorg. In deze situaties zijn er echter ook functionarissen die binnen een crisisorganisatiestructuur een specifieke taak krijgen of in een ander proces komen te werken dan hun dagelijks werk.

OTO-stimuleringsprogramma

Het NAZW is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het OTO-stimuleringsprogramma. Dit betreft het beheer, toekenning, uitvoering en controle van de Beschikbaarheidsbijdrage OTO, in overeenstemming met het Landelijk Beleidskader 3.0 Risicomanagement & Crisisbeheersing voor de zorg, opleiden, trainen en oefenen.

cri oto 2
Scroll naar boven