Missie, visie en kernwaarden

ambulance 3941 nazw

Wat motiveert het NAZW?

Waar streven we naar en welke waarden zijn essentieel voor het NAZW en ons team?

seh 0388 nazw

Missie

Als netwerkbureau is het onze missie om samen met onze ketenpartners binnen regio West de acute zorgketen te optimaliseren op het gebied van beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit. We streven ernaar de regionale samenwerking zo te bevorderen dat patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen.

Visie

Onze visie is om als NAZW een onmisbare partner te zijn in het netwerk van de acute zorgketen in regio West. We streven naar een effectieve en patiëntgerichte aanpak om acute zorginstellingen en professionals met elkaar te verbinden, waarin patiënten in de acute zorgketen nóg efficiënter en doeltreffender de juiste zorg krijgen en de acute zorgcontinuïteit gewaarborgd blijft.

huisartenpost 0771 nazw
kernwaarden

Kernwaarden

In de verschillende rollen die het bureau NAZW kan aannemen (coördineren, organiseren, faciliteren, informeren, monitoren) doen wij dit altijd vanuit drie kernwaarden: verbindend, veelzijdig en vernieuwend.

Verbindend

We geloven in de kracht van verbinden. We bouwen bruggen tussen de verschillende zorgaanbieders en professionals, niet alleen om de samenwerking te verbeteren, maar ook op het gebied van kennisdeling en -bevordering. De diverse expert- en themagroepen fungeren als een bron van informatie en expertise om deze verbinding te ondersteunen en te bevorderen.

Veelzijdig

We zijn een veelzijdige organisatie met een divers pakket aan taken. We zijn flexibel en kunnen snel reageren wanneer de situatie daarom vraagt en willen net dat beetje extra bieden om ketenpartners te ondersteunen waar dat nodig is.

Vernieuwend

We omarmen innovatie in de zorg en blijven ons inzetten om nieuwe technologieën en methoden te verkennen om de acute zorgketen te verbeteren en aan te passen aan de veranderende behoeften.

Scroll naar boven