Skip to main content

het netwerk acute zorg west

Regionale samenwerking in acute zorg

In Nederland zijn 11 netwerken voor acute zorg actief, verbonden aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Binnen deze netwerken zijn de regionale samenwerkingsverbanden actief met als doel dat acute zorgpatiënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dit doen ketenpartners in de acute zorgketen door middel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), binnen in diverse expert- en themagroepen en door kennisdeling en –bevordering.

Het Netwerk Acute Zorg West omvat de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden en wordt ondersteund door het bureau Netwerk Acute Zorg West (NAZW). Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is penvoerder van het Netwerk Acute zorg West en is verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie, ondersteuning en het faciliteren van het netwerk en bijbehorende activiteiten.