Wat doen wij?

Acute zorg

Het NAZW werkt voor en met ketenpartners om de kwaliteit van de acute zorg in de regio te verbeteren en te waarborgen. Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) worden afspraken gemaakt over hoe de acute zorgketen zo goed mogelijk georganiseerd kan worden binnen de regio. In diverse programma’s, projecten, expert- en themagroepen wordt gewerkt aan de optimalisatie van de keten. Met oog op kwaliteit worden traumavisitaties uitgevoerd en wordt bijgedragen aan de invoer van de landelijke traumaregistratie (LTR).


roaz afstemming en samenwerking 1
seh 0606 nazw

Rampen, crisis en kennisdeling

Het NAZW coördineert niet alleen de reguliere acute zorg, maar helpt ketenpartners ook om zich voor te bereiden op rampen en crises, door middel van risicomanagement, crisisbeheersing & OTO (opleiden trainen en oefenen). Daarnaast faciliteert het NAZW met haar kenniscentrum jaarlijks vele trainingen, symposia en andere manieren van kennisdeling.

Scroll naar boven