Skip to main content

RCPS / LCPS

Patiëntenspreiding

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntspreiding (RCPS) West heeft als doel efficiënte COVID-19 patiëntoverplaatsingen te organiseren binnen de regio, naar buiten de regio en te ontvangen vanuit overbelaste regio’s. Dit in opdracht van het ROAZ regio West en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het RCPS werkt hiervoor nauw samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Taken van het RCPS

Om de functie van het RCPS zo goed mogelijk in te kunnen vullen bestaat het RCPS uit 2 onderdelen:

  1. Coördineren van patiëntoverplaatsingen:
    Om de (COVID)-zorgdruk zo goed mogelijk te kunnen spreiden over het land is het noodzakelijk dat, zo nodig, patiënten binnen en buiten de regio worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dit gebeurt landelijk zo veel mogelijk op basis van het fair-share principe.
  2. Verkrijgen van inzicht in capaciteit
    Om (boven)regionale verplaatsingen te kunnen organiseren is inzicht in beschikbare IC en klinische COVID capaciteit nodig. Dagelijks wordt de beschikbare COVID capaciteit binnen de verschillende ziekenhuizen in de regio geïnventariseerd. De regionale bezetting en beschikbare capaciteit wordt gedeeld met het LCPS en met de regionale ketenpartners. Frequentie van uitvraag is afhankelijk van de landelijke afspraken vanuit het LCPS.