Nieuws

Verwantencontact is nu ‘ikzoekmijnnaaste’

Verwantencontact heet sinds 15 maart ‘Ikzoekmijnnaaste’ en heeft een nieuwe, gelijknamige website en een nieuw telefoonnummer: 088 0908 000. Een gemeente of veiligheidsregio kan tijdens een incident besluiten het nummer te openen. Burgers kunnen bellen als ze vermoeden dat hun naaste betrokken is bij het incident en deze persoon niet kunnen bereiken.

ik zoek mijn naaste 2

Werkwijze

Een medewerker van ‘ikzoekmijnnaaste’ kijkt of de gezochte persoon inderdaad bij het incident aanwezig was. De GHOR zorgt dat gegevens van slachtoffers die naar ziekenhuizen zijn vervoerd veilig bij ‘ikzoekmijnnaaste’ terechtkomen. Ook de politie levert informatie aan. Zodra er informatie is over de vermiste naaste, wordt contact met de bezorgde beller opgenomen. Het streven is om binnen zes uur te laten weten waar de gezochte dierbare is.

Slachtofferinformatiesystematiek

De werkwijze is een gezamenlijk initiatief van de veiligheidsregio’s. Het is onderdeel van het proces Slachtofferinformatiesystematiek (SIS). SIS blijft de benaming die de hulpdiensten gebruiken om het proces op te starten. Alleen in communicatie richting burgers wordt Verwantencontact vervangen door ‘ikzoekmijnnaaste’. De nieuwe gegevens zijn verwerkt in werkprocedures en instructies. Zodra het telefoonnummer van ‘ikzoekmijnnaaste’ wordt geopend, informeert de GHOR de zorgketen.

Treinincident Voorschoten

De laatste keer dat (toen nog) Verwantencontact werd ingezet, was in april 2023 tijdens het treinincident in Voorschoten in de (veiligheids)regio Hollands Midden. Bij het treinincident waren ook ziekenhuizen uit de regio Haaglanden betrokken. De samenwerking binnen ROAZ West ging goed. Het opvragen van slachtofferinformatie bij de ziekenhuizen verliep voorspoedig en binnengekomen zoekvragen van verwanten konden gematched worden. Voor dit proces wordt door de ziekenhuizen en de GHOR ook regelmatig geoefend binnen de ROAZ-regio.

Vernieuwde website

Op de vernieuwde website ikzoekmijnnaaste.nl staat het telefoonnummer dat ongeruste burgers kunnen bellen en antwoorden op meest gestelde vragen. Ook wanneer SIS niet is geactiveerd, is de website in de lucht. Belt men dan het telefoonnummer dat op de website staat, dan volgt een bericht dat 0900 8844 gebeld kan worden bij een vermissing.

ik zoek mijn naaste
Scroll naar boven