Nieuws

Toekomstbestendige geboortezorg in regio West

De geboortezorg staat zowel op landelijk als regionaal niveau voor aanzienlijke uitdagingen. Demografische groei en een tekort aan personeel leggen een steeds grotere druk op de beschikbare capaciteit, waarbij verwacht wordt dat deze druk in de komende jaren alleen maar zal toenemen. In de afgelopen maanden was de bezorgdheid met name gericht op de geboortezorg in Zoetermeer. Echter, het recente nieuws van het HagaZiekenhuis dat zij het voorgenomen besluit hebben genomen dat de geboortezorg behouden zal blijven, brengt enige verlichting.

toekomstbestendige geboortezorg in regio west

Onderzoek
In mei 2023 kondigde het HagaZiekenhuis aan dat er een onderzoek zou worden uitgevoerd naar een toekomstbestendige inrichting van het regionale geboortezorgnetwerk in Zoetermeer. Tegelijkertijd heeft de expertgroep acute Geboortezorg vanuit ROAZ West de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de impact op de zorg bij een mogelijke (onvoorziene) acute sluiting van de verloskamers in Zoetermeer. Daarnaast voerde de GGD Haaglanden, in opdracht van de gemeente Zoetermeer, een onderzoek uit naar de effecten op de bevolking bij een mogelijke sluiting van de verloskamers in het HagaZiekenhuis Zoetermeer. De bevindingen van deze onderzoeken tonen aan dat bij een mogelijke sluiting, zowel acuut als permanent, de zorgen en impact op de lokale bevolking en de ketenpartners aanzienlijk zouden zijn.

Behoud geboortezorg in Zoetermeer
Op 18 april kondigde het HagaZiekenhuis aan dat, na zorgvuldige overweging, de geboortezorg in Zoetermeer behouden zal blijven. De bevindingen in de onderzoeksrapporten en gesprekken met medewerkers van het HagaZiekenhuis en de (zorg)partners vormden de basis voor dit voorgenomen besluit van de raad van bestuur. Bestuursvoorzitter van het HagaZiekenhuis, Peter van der Meer benadrukte: “De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg staat altijd voorop. We zijn er door de onderzoeken van overtuigd dat een keuze voor behoud van geboortezorg toekomstbestendig is als we hierin investeren en het aantal bevallingen in ons ziekenhuis in Zoetermeer toeneemt. Dat vraagt om een zorgvuldige uitwerking en nog actievere samenwerking met het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) en de huisartsen in Zoetermeer. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid voor toegankelijke en goede geboortezorg. Dat verdient deze stad. De keuze voor behoud betekent uiteraard ook dat we voldoende zorgpersoneel aan moeten trekken. Dat is een voorwaarde voor veilige zorg. Ook gemeente Zoetermeer heeft hierin een belangrijke rol. We kunnen het alleen samen.”

Het ROAZ heeft als prioriteit om de acute geboortezorg toekomstbestendig in te richten. De expertgroep acute geboortezorg werkt momenteel aan de uitwerking hiervan. Het ROAZ blijft alert op verdere ontwikkelingen. De bereikbaarheid, toegankelijkheid en continuïteit van de (acute) geboortezorg in de regio blijven de hoogste prioriteit hebben. Het definitieve besluit over de geboortezorg in Zoetermeer wordt verwacht in juli.

Scroll naar boven