Nieuws

Succesvolle de-implementatie van routinematige röntgenfoto’s in de poliklinische follow-up

Het de-implementatie onderzoek van routinematige röntgenfoto’s bij distale radius- en malleolaire fracturen (verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek) is succesvol verlopen in de gehele regio TCW. Eerder onderzoek wees uit dat de meeste röntgenfoto’s die tijdens de follow-up worden aangevraagd, zowel bij conservatief als operatief behandelde patiënten, vaak overbodig zijn omdat ze geen duidelijke indicatie hadden en de behandeling niet beïnvloedden.

De actieve extra de-implementatiestrategie bestond uit het aanpassen van de NVT-richtlijn, presentaties op de chirurgendagen en informatieavonden in deelnemende centra. Hierbij werd spiegelinformatie aangeboden aan traumachirurgen, orthopeden, arts-assistenten en gipsverbandmeesters.

Alle onderzochte centra rapporteerden een aanzienlijke afname van routinematige röntgenfoto’s voor beide fracturen door deze de-implementatie impuls. Er wordt ook een toegevoegde waarde gezien van de actieve de-implementatie in centra waar er al kennis was van het overschot aan röntgenfoto’s. Dit onderstreept het belang van een regiobrede de-implementatiestrategie als verlengstuk van klinische studies.

Voor polsfracturen was de drempel om te stoppen met routinematige röntgenfoto’s lager dan voor enkelfracturen. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat polsfracturen functioneel gebruikt worden o.g.v. pijn terwijl enkelfracturen direct belast gaan worden wat gevoelsmatig de drempel verhoogd.

Door de hoogste de-implementatiegraad in de regionale studie te hebben behaald, heeft het HMC een teamuitje naar een obstaclerun gewonnen om hun vaardigheden verder te tonen.

Auteurs: David Vuijk en Frank Termaat, LUMC; Jochem Hoogendoorn, Haaglanden MC; Michiel Leijnen, Alrijne Ziekenhuis; Jan-Siert Reijnders, Groene Hart Ziekenhuis; Jorg van Groningen, Reinier de Graaf Gasthuis.

deimplementatie rontgenfotos website

Routine röntgenfoto’s, per fractuurtype en de-implementatiegroep.
* Independent-samples T test verricht tegen historische controles. 

Scroll naar boven