Nieuws

Preventieve Maatregelen tegen mazelen en kinkhoest voor de bescherming van risicopatiënten

Het landschap van infectieziekten is constant in beweging. Op dit moment signaleren GGD Haaglanden en Hecht GGD Hollands Midden een dreigende opkomst van ziekten zoals mazelen en kinkhoest. Deze ontwikkelingen vereisen een proactieve benadering van zorginstellingen en zorgpersoneel om de bescherming van zowel medewerkers als patiënten te waarborgen. GGD Haaglanden en Hecht GGD Hollands Midden stellen daarom concrete maatregelen voor om voorbereid te zijn op mogelijke uitbraken.

mazelen

Mazelen
Het RIVM rapporteert dalende vaccinatiegraden tegen mazelen, wat de voedingsbodem kan vormen voor een aanstaande landelijke epidemie. Recentelijk vrijgegeven cijfers uit Den Haag illustreren deze zorgwekkende trend, waarbij zelfs grote steden niet immuun zijn voor de dreiging van mazelen. Deze ontwikkelingen hebben directe consequenties voor de gezondheidszorgsector en benadrukken de noodzaak van preventieve maatregelen.

Adviezen voor zorginstellingen en personeel;

  • Het monitoren van de vaccinatiestatus van medewerkers, vooral diegenen die risico lopen op blootstelling aan mazelen.
  • Het proactief aanbieden van vaccinaties aan personeel dat onvoldoende beschermd is.
  • Het ontwikkelen van beleid op maat voor zwangere medewerkers of zij die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd.

Vergelijkbare maatregelen gelden ook voor huisartsen, assistenten en andere zorgverleners die direct contact hebben met patiënten.

Kinkhoest
Na een periode van lage incidentie tijdens de coronapandemie is kinkhoest weer op de radar verschenen met een alarmerende stijging van gevallen. Deze ziekte, vooral gevaarlijk voor zuigelingen, vereist een gerichte aanpak om de kwetsbaarste patiënten te beschermen.

GGD Haaglanden en Hecht GGD Hollands Midden adviseren;

  • Herhaalvaccinaties tegen kinkhoest aanbieden aan personeel dat in contact komt met zuigelingen, met name binnen neonatologie-afdelingen.
  • Het benadrukken van het belang van vaccineren, vooral de 22-wekenprik voor zwangere vrouwen.
  • Prioriteit geven aan vaccinatie op maat voor verschillende beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg.

Algemene hygiëne en waakzaamheid
Naast vaccinatie blijven hand- en hoesthygiëne van belang in het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten net als het dragen van een mondneusmaskers en goede ventilatie. Tenslotte wijzen GGD Haaglanden en Hecht GGD Hollands Midden op het belang van een gezamenlijk waaksysteem voor vroegtijdige detectie en melding van infectieziekten. Voor mazelen geldt een meldplicht bij vaststelling, ook in het weekend (telefonisch). Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de gezondheid en veiligheid van zowel zorgverleners als patiënten waarborgen.

Scroll naar boven