Nieuws

Presentatie van het ROAZ-plan regio West

Vanuit het Integraal Zorgakkoord is aan alle ROAZ-regio’s de opdracht gegeven om vóór het einde van 2023 een ROAZ-plan op te stellen. Dit plan bevat transformatieopgaven om de acute zorg in de regio kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

nieuwsbrief december website

De afgelopen maanden hebben we met veel enthousiasme en betrokkenheid samengewerkt met onze ketenpartners. Het ROAZ-plan moest echt een weerspiegeling worden van de regio, daarom organiseerden we vier zomersessies voor de ketenpartners, een werksessie met het Tactisch ROAZ en voerden we gesprekken met diverse bestuurders. Het Kern-Bestuurlijk ROAZ kwam in het najaar maandelijks bijeen, waarbij de gezamenlijke inzet heeft geleid tot het ROAZ-plan met de transformatieopgaven. 

Op 12 december is het ROAZ-plan gepresenteerd aan zowel het Bestuurlijk- als het Tactisch ROAZ. In 2024 bundelen we opnieuw onze krachten met de ketenpartners om de transformatieopgaven verder te concretiseren. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de rolverdeling en verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering op ROAZ-regioniveau en de implementatie in de subregio’s.Klik hier om de factsheet te openen.

Scroll naar boven