Nieuws

Personeel in de acute zorgketen

In het ROAZ-plan staat een transformatieopgave beschreven ‘Personeel in de acute zorgketen’. Voor de acute zorg zijn er knelpunten te verwachten in de nabije toekomst m.b.t. de personele capaciteit. In deze transformatieopgave staan er in verschillende normen/KPI’s beschreven dat er in afstemming met ZW-connect en de subregio’s de doelstelling behaald gaat worden. Naar aanleiding hiervan heeft het NAZW het initiatief genomen om een brainstormsessie te organiseren. Vertegenwoordigers van de GGZ, ziekenhuizen, HAP en thuiszorg waren hierbij aanwezig, waarvoor veel dank.

transformatieopgaven website 1

Tijdens deze sessie zijn de volgende items besproken:

  • Wat zijn de kritische beroepsgroepen
  • Welke redenen zijn er voor uitstroom personeel
  • Hoe kan personeel behouden blijven
  • Versnel en flexibel opleiden in samenwerking met FZO

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Duidelijk vaststellen over welke beroepsgroep we het willen hebben
  • Scherp krijgen welke doelgroep we als scope nemen
  • Welke data is er aanwezig, contact leggen met HR-afdelingen
  • Inventariseren lopende initiatieven rondom personeelsbeleid

Het was een mooie sessie waarbij er eerlijk en open gesproken werd hoe we elkaar kunnen ondersteunen en werken aan de ambitie voor regio West. De komende periode gaan we aan de slag gaan met de verdere uitwerking.

Scroll naar boven