Nieuws

LCMS-Gz bij stroomonderbreking GHZ

Op zaterdag 13 januari 2024 werd in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) de nieuwe hybride OK aangesloten op het stroomnet. Hierbij werd de hoofdverdeler tijdelijk uitgezet met tot gevolg dat van 10.00 uur tot 11.00 uur geen elektriciteit in een deel van het ziekenhuis beschikbaar was. Ter voorbereiding op de stroomonderbreking is het GHZ bij ons als GHOR op de lijn gekomen voor een LCMS-Gz (Landelijk Crisis Management Systeem Geneeskundige zorg)

lcms gz bij stroomonderbreking ghz

De crisiscoördinatoren die betrokken waren bij de voorbereidingen van de stroomonderbreking in het GHZ, hebben samen met de GHOR en het GHZ de LCMS-Gz voorbereid op basis van de operationele afspraken en de geïdentificeerde risico’s. Drie weken voor de stroomonderbreking zijn alle zorginstellingen in de regio en andere betrokken partijen geïnformeerd.

Het Crisisbeleidsteam (CBT) van het GHZ was tijdens de stroomonderbreking preventief opgeschaald. Het CBT heeft op vooraf vastgelegde momenten overleg gehad. LCMS-Gz is voorafgaand, tijdens en nadat de werkzaamheden aan de stroomvoorziening hebben plaatsgevonden, bijgewerkt. De GHOR heeft, door de implementatie van Netcentrisch Werken en LCMS-Gz, afgesproken dat elke inzet van LCMS-Gz wordt geëvalueerd. Zo ook deze inzet. Belangrijke punten die uit de evaluatie door de GHOR zijn voortgekomen:

Vroegtijdig geïnformeerd worden
LCMS-Gz is volgens de Huisartsenpost Midden Holland (HAP-MH) en het GHZ terecht ingezet voor de stroomonderbreking. Als er iets mis was gegaan, kon de HAP-MH snel en kordaat schakelen. Ook al waren er geen directe risico’s voor de HAP-MH, zij hebben alleen maar voordelen aan de voorbereide activiteit ervaren. Het LCMS-Gz is een fijn middel om als niet direct betrokken ketenpartner mee te lezen hoe de operatie verloopt, zonder dat je daar de ander voor hoeft te storen, bijvoorbeeld door regelmatig te bellen.

Voor het GHZ was de stroomonderbreking een major incident met risico’s waardoor het LCMS-Gz als geschikt middel werd ervaren om informatie met ketenpartners te delen. Het was voor het GHZ waardevol om te zien dat ook de HAP-MH en RAV Hollands Midden het beeld in LCMS-Gz invulden naar aanleiding van de informatie met eigen beeld.


Afschaling
Het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN-Gz) van de GHOR volgde de ontwikkelingen van de stroomonderbreking via LCMS-Gz en zag een hulpvraag van HAP-MH. De Informatiecoördinator (ICO) van HAP-MH (vanuit huis aan het werk) had nog geen bericht ontvangen over de afschaling van het incident, waardoor deze dacht dat de SEH van het GHZ nog dicht was. Inmiddels had de ICO GHZ de openstelling van de SEH en het GHZ persoonlijk medegedeeld aan collega’s op de HAP-MH. De GHOR had contact gehad met het GHZ en wist ook dat het ziekenhuis weer volledig operationeel was. Door HIN-Gz werd ICO-HAP geïnformeerd.

Conclusie
Het is raadzaam om werkafspraken te maken over hoe het einde van een crisis/ operatie/ incident wordt aangekondigd in LCMS-Gz. Dit was niet in LCMS-Gz vermeld waardoor de ICO HAP-MH in dit geval niet op de hoogte was dat het GHZ weer volledig operationeel draaide.

Dit is een mooi voorbeeld waarbij een project wordt voorbereid, uitgevoerd en afgehandeld in het licht van zorgcontinuïteit, niet alleen voor de eigen instelling, maar voor de gehele regio.

Scroll naar boven