Nieuws

Een datagedreven netwerkorganisatie: terugblik op ons allereerste NAZW Kennisatelier

Een waardevolle middag vol inzichten tijdens ons allereerste NAZW Kennisatelier op 26 maart jl. Verschillende mogelijkheden van ICT- en datagebruik in de (acute) zorg werden besproken en daarnaast werd de trendrapportage over de acute zorg regio West geëvalueerd.

kennisatelier 1

Alexander van Someren, MSc (CAIRELab LUMC), prof. dr. Rob van der Mei (Centrum Wiskunde & Informatica) en Julia van Dronkelaar, MSc (DHD – Zorg voor data) trapten de bijeenkomst af met mooie inspirerende voorbeelden over huidige en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van data- en informatiemanagement in de zorg. Van artificial intelligence (AI) en opnamevoorspellers, scenariosimulatie om patiëntendoorstroming in de zorg te optimaliseren, tot dashboards en visualisaties van informatie.

Daarna maakte onze collega Rob Saathof, programmamanager data- en informatiemanagement, een link tussen de voorgaande sprekers en zijn visie op data- en informatiemanagement in onze ROAZ-regio. De wens is dat er onder regie van het NAZW in de nabije toekomst een ICT-infrastructuur in de regio is opgezet, vergelijkbaar met die van DHD. Een infrastructuur waar data vanuit de regio beschikbaar komt voor analyses, én die de bron gaat vormen voor vergelijkbare oplossingen zoals Rob van der Mei en Alexander van Someren hebben geschetst. Vormgegeven in rapporten en dashboards zoals Julia van Dronkelaar tijdens haar presentatie liet zien. Uiteraard hangt deze ICT-infrastructuur af van of de data eenvoudig beschikbaar te maken is, het volgens de huidige wet- en regelgeving is toegestaan en het verzamelen van de data ook direct toegevoegde waarde levert aan de transformatieopgaven die op dit moment voor ons liggen.

Met de inspirerende voorbeelden en huidige trendrapportage ‘on top of mind’, gingen de deelnemers na de pauze in subgroepen aan de slag met het evalueren van de werkwijze en inhoud van de trendrapportage.

Dankzij dit Kennisatelier is de volgende stap gezet naar een trendrapportage en ROAZ-beeld dat nóg beter aansluit op de behoefte van onze ketenpartners uit regio West.

Scroll naar boven