Nieuws

Cursus Oefenontwerp en Oefenleider

Op 16 april jl. is de tweede cursus Oefenontwerp en Oefenleider afgerond. Deze tweede groep bestond uit medewerkers van ziekenhuizen, Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) en huisartsenposten die zich in de organisatie bezig houden de voorbereiding op rampen, digitale verstoringen en het organiseren van oefeningen op dit vlak.

cursusdag oefenontwerp en oefenleider 1

De cursisten leerden tijdens de cursus om als oefenontwikkelaar de juiste vragen te stellen en de behoeften van hun eigen organisatie om te zetten naar goede OTO-programma’s (opleiden, trainen, oefenen). Ze leerden als oefenontwikkelaar en oefenleider op creatieve wijze de juiste middelen en werkvormen in te zetten zodat de ontwikkelprogramma’s voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers.

De opleiding bestaat uit drie contactdagen en er wordt als huiswerkopdracht verwacht dat men het geleerde in praktijk brengt door het ontwikkelen van een oefening voor de eigen organisatie. Na het volgen van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om, op basis van didactische principes en met verstand van oefenen en simuleren, hun eigen organisatie en eventueel in de regio te voorzien van een oefenadvies. De deelnemers weten hoe ze verschillende werkvormen kunnen opzetten en voorbereiden en hoe men tijdens een oefening kan sturen op het leerresultaat.

Daarnaast is er ook aandacht voor het ontwikkelen van de ambities en de (ontwikkel-)doelstellingen van de organisatie en deze te vertalen naar ontwikkelprogramma’s voor teams en individuele functionarissen.

Hetty Verhoeven: “Deze cursus is een waardevolle aanvulling! Iedere organisatie die zich bezighoudt met OTO zou een medewerker de kans moeten geven om deze cursus te volgen. Eigen vraagtekens binnen je organisatie komen zo ook naar boven. Structuur qua opzet van een oefening, het leren van nieuwe werkvormen maar ook het leren van elkaars plannen is een aanwinst!”

Op 16 oktober start de derde cursus van dit jaar en er zijn nog een aantal plekken vrij om deel te kunnen nemen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@nazw.nl.

Scroll naar boven