Nieuws

Ambulancezorg GGD Haaglanden: Feedbackkaartjes: hoe patiënten ons helpen verbeteren

Dit jaar zijn wij als ambulancezorg GGD Haaglanden gestart met het actief vragen van feedback aan patiënten over onze dienstverlening. Naast het landelijke patiënttevredenheidsonderzoek streven we ernaar regelmatig feedback te ontvangen om een beter beeld te krijgen van de wensen van onze patiënten. Dit doen we met behulp van ‘feedbackkaartjes’, ontwikkeld in samenwerking met onze Kwaliteitscommissie.

feedbackkaartjes ambulancezorg ggd haaglanden website

Momenteel bevindt het project zich in de pilotfase. Een beperkte groep ambulanceprofessionals deelt de feedbackkaartjes uit aan patiënten. Op het kaartje staat een QR-code die patiënten kunnen scannen om een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over de ervaren zorg, bejegening, duidelijkheid van informatie, aandacht voor pijn/ongemakken en wachttijd. Patiënten geven hun tevredenheid aan met smileys (op een schaal van 1-5) en kunnen toelichtingen geven. Hoewel we de feedbackkaartjes in principe aan elke patiënt uitdelen, passen we dit soms aan afhankelijk van de situatie.

We streven ernaar om onze ambulancezorg continu te verbeteren en hopen met de input van patiënten tot verbeterinitiatieven te komen!

Scroll naar boven