Skip to main content

netwerk acute zorg west

Acute zorg

Vanuit het ROAZ zijn diverse regionale werkgroepen opgericht: themagroepen gericht op een expertise-overstijgend onderwerp en expertgroepen gebaseerd op specialisme.

In beide groepen kunnen projecten worden opgepakt, met ondersteuning van het NAZW. Deelnemers zijn inhoudelijk deskundigen of uitvoerend betrokkenen bij het betreffende acute zorgproces. Een thema- of expertgroep heeft tot taak:

  • In kaart brengen van ketens en bijbehorende afspraken.
  • Voorstellen doen voor realisatie van afspraken, het vergroten van de efficiency en het realiseren van verbeteringen in de keten.
  • Bevorderen van kennismanagement, zoals het vergaren en verspreiden van kennis en kunde op een specifiek onderdeel.
  • Rapporteren aan het Tactisch ROAZ over de voortgang.