Nieuws

GHOR Haaglanden: NAVO-top 2025 in Haaglanden: de voorbereidingen zijn gestart

Vorige maand is bekend geworden dat Nederland het gastland wordt voor de NAVO-top in 2025.  Deze top vindt plaats in het World Forum in Den Haag van 24 tot en met 26 juni.

navo website

Voor het eerst sinds de oprichting van de NAVO in 1949 organiseert Nederland een NAVO-top. Deze bijzondere gebeurtenis vereist een uitgebreide en gedegen voorbereiding van zorg- en veiligheidspartners.  Naar verwachting zullen zes veiligheidsregio’s betrokken zijn: Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. Deze top is vergelijkbaar met de NSS (Nuclear Security Summit) top  die tien jaar geleden ook in Den Haag op dezelfde locatie plaatsvond.

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) richt zich tijdens de voorbereidingen op de mogelijke zorgvraag van de deelnemers. Het doel is dat deze zorg naadloos aansluit op de reguliere zorg, zodat mensen, voorzieningen en zorginstellingen in de omgeving van de top bereikbaar blijven ondanks de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Daarnaast bereiden ze zich voor op mogelijke rampen, crises, of grote (medische) incidenten die tijdens of vlakbij de top kunnen plaatsvinden. Gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen zijn diverse maatregelen nodig voor een veilig verloop van deze bijeenkomst. Het organiseren van de zorg te midden van alle veiligheidsmaatregelen vormt een uitdaging.

De komende maanden  werkt de GHOR aan het uitwerken van diverse scenario’s en het inventariseren van risico’s voor de continuïteit van zorg. Zorginstellingen worden tijdig betrokken bij de voorbereidingen. Dit wordt een bijzonder evenement voor Nederland in een bijzondere tijd (geopolitiek gezien), met een uitgebreide voorbereiding van de GHOR en haar partners.

Scroll naar boven