Skip to main content

DE TOEKOMST VAN AUCTE OUDERENZORG IN REGIO WEST

Regionaal symposium: Samen richting geven

De vergrijzing is een feit en daarmee groeit ook het aantal kwetsbare ouderen in onze samenleving. Dit legt een toenemende druk op onze acute zorgvoorzieningen en benadrukt het belang van goed georganiseerde acute zorg. Op donderdag 23 november 2023 organiseren we daarom van 16.30 - 20.00 uur het Regionale Symposium 'Samen richting geven: de toekomst van de acute ouderenzorg' in Fletcher Hotel te Leiden. 

Het symposium biedt waardevolle inzichten en praktische antwoorden, onder andere op hoe we ouderen actief kunnen voorbereiden op keuzes in de zorg de komende jaren, tegen welke uitdagingen we aanlopen in de acute zorgketen vanaf melding bij de ambulancedienst, én op welke manieren we optimale zorg kunnen bieden aan kwetsbare ouderen op de SEH. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het symposium en kijken er naar uit om u op 23 november te mogen verwelkomen!

Bekijk het volledige programma hier.

Voor dit symposium zijn 2 accreditatiepunten toegekend door: Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Verpleegkundig Specialisten Register, NAPA, NIV, NOV, NVBMH en 3 accreditatiepunten door ABC1, NVSHV en NVSHA.